Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Hidráulica

Muíño hidráulico

Esquema dos compoñentes dun muíño hidráulico

Muíño hidráulico

Esquema de auga para a obtención de fariña

Simulador dunha central hidráulica de bombeo

Simulador dunha central hidráulica de bombeo

Central hidroeléctrica tipo microhidráulica

Central hidráulica de menos de 1 MW de potencia

Central hidroeléctrica tipo minihidráulica

Central hidráulica de entre 1 a 10 MW de potencia

Central hidroeléctrica tipo gran hidráulica

Central hidroeléctrica de máis de 10 MW de potencia

Central hidroeléctrica fluente

Esquema dos compoñentes dunha central hidroeléctrica fluente

Central hidroeléctrica con encoro

Esquema dos compoñentes dunha central hidroeléctrica con encoro

Ciclo da auga

Esquema do ciclo da auga

Simulador dunha central hidráulica de bombeo

Simulador dunha central hidráulica de bombeo

Muíño hidráulico

Esquema dos compoñentes dun muíño hidráulico

Central hidroeléctrica fluente

Esquema dos compoñentes dunha central hidroeléctrica fluente

Central hidroeléctrica con encoro

Esquema dos compoñentes dunha central hidroeléctrica con encoro

Ciclo da auga

Esquema do ciclo da auga

Muíño hidráulico

Esquema de auga para a obtención de fariña

Central hidroeléctrica tipo microhidráulica

Central hidráulica de menos de 1 MW de potencia

Central hidroeléctrica tipo minihidráulica

Central hidráulica de entre 1 a 10 MW de potencia

Central hidroeléctrica tipo gran hidráulica

Central hidroeléctrica de máis de 10 MW de potencia

Z