Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Biomasa

A enerxía da biomasa

A enerxía da biomasa, tipos de biomasa e os seus principais usos

Proceso de obtención de biogás para produción eléctrica

Esquema divulgativo do proceso de obtención de biogás para produción eléctrica

Obtención de electricidade mediante queima directa de biomasa

Esquema divulgativo do proceso de obtención de electricidade mediante queima directa de biomasa

Biocombustibles

Esquema básico dos procesos químicos para a obtención de biocombustibles empregados en automoción

Augas residuais e residuos industriais

Augas residuais e residuos industriais aproveitables como enerxía de biomasa

Residuos sólidos urbanos

Residuos sólidos urbanos aproveitables como enerxía da biomasa

Restos e residuos gandeiros

Biomasa de orixen animal. Restos e residuos gandeiros

Cultivos enerxéticos

Biomasa de orixen vexetal. Cultivos enerxéticos

Restrollos e residuos agrícolas

Biomasa de orixen vexetal. Restrollos e residuos agrícolas

A enerxía da biomasa

A enerxía da biomasa, tipos de biomasa e os seus principais usos

Proceso de obtención de biogás para produción eléctrica

Esquema divulgativo do proceso de obtención de biogás para produción eléctrica

Obtención de electricidade mediante queima directa de biomasa

Esquema divulgativo do proceso de obtención de electricidade mediante queima directa de biomasa

Biocombustibles

Esquema básico dos procesos químicos para a obtención de biocombustibles empregados en automoción

Augas residuais e residuos industriais

Augas residuais e residuos industriais aproveitables como enerxía de biomasa

Residuos sólidos urbanos

Residuos sólidos urbanos aproveitables como enerxía da biomasa

Restos e residuos gandeiros

Biomasa de orixen animal. Restos e residuos gandeiros

Cultivos enerxéticos

Biomasa de orixen vexetal. Cultivos enerxéticos

Restrollos e residuos agrícolas

Biomasa de orixen vexetal. Restrollos e residuos agrícolas

Z