Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Electricidade

Eficiencia enerxética nos electrodomésticos

Comparación entre diversos electrodomésticos segundo a súa eficiencia enerxética

Consumo oculto e en espera no fogar

Demostración de consumos ocultos e en espera de diversos aparatos domésticos

Aforro no uso da iluminación

Aforro no uso da iluminación, comparación entre diversos sistemas de iluminación doméstica

Transformador de alta tensión

O transformador de alta tensión é o encargado de elevar a tensión dende 20 kV a 132 kV

Torre de alta tensión

A enerxía eléctrica transpórtase por liñas aéreas de alta tensión

Subestación eléctrica

Na subestación eléctrica elévase a tensión de 20 KV a 132 kV

Transporte de electricidade en media e baixa tensión es España

A empresa distribuidora encárgase do transporte de enerxía eléctrica en media e baixa tensión

Transporte de electricidade en alta tensión en España

Red Eléctrica de España (REE) é a encargada do transporte de enerxía eléctrica en alta tensión en España

O sistema eléctrico

Principais axentes do sistema eléctrico español

O mercado eléctrico

Principais axentes do sistema eléctrico español

Construción motor eléctrico

Vídeo de cómo construír facilmente un motor eléctrico caseiro

Vídeo divulgativo de REE de cómo se mantén o equilibrio entre produción e demanda de electricidade.

Construción motor eléctrico

Vídeo de cómo construír facilmente un motor eléctrico caseiro

Vídeo divulgativo de REE de cómo se mantén o equilibrio entre produción e demanda de electricidade.

Eficiencia enerxética nos electrodomésticos

Comparación entre diversos electrodomésticos segundo a súa eficiencia enerxética

Consumo oculto e en espera no fogar

Demostración de consumos ocultos e en espera de diversos aparatos domésticos

Aforro no uso da iluminación

Aforro no uso da iluminación, comparación entre diversos sistemas de iluminación doméstica

Transformador de alta tensión

O transformador de alta tensión é o encargado de elevar a tensión dende 20 kV a 132 kV

Transporte de electricidade en media e baixa tensión es España

A empresa distribuidora encárgase do transporte de enerxía eléctrica en media e baixa tensión

Transporte de electricidade en alta tensión en España

Red Eléctrica de España (REE) é a encargada do transporte de enerxía eléctrica en alta tensión en España

O sistema eléctrico

Principais axentes do sistema eléctrico español

O mercado eléctrico

Principais axentes do sistema eléctrico español

Torre de alta tensión

A enerxía eléctrica transpórtase por liñas aéreas de alta tensión

Subestación eléctrica

Na subestación eléctrica elévase a tensión de 20 KV a 132 kV

Z