Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Auga

Eficiencia enerxética na xestión de augas

Comparación do consumo de auga no baño co uso de mecanismos eficientes. Estudo do sistema de recollida de augas pluviais

Comparativa entre o aforro de auga de dous perlizadores de diferente calidade

Billa termostática

Mestura de forma automática a auga quente e a fría ata obter a temperatura indicada por nós, o que aforra auga e enerxía

Perlizador ou aireador

Dispositivo eficiente que sustitúe aos filtros habituais das billas. Reduce o caudal de auga compensando esta disminución coa adición de aire para manter o confort

Sistema de recollida e reutilización de augas pluviais nunha vivenda

Exemplo dun sistema de recollida e reutilización de augas pluviais nunha vivenda

Sistema de recollida e reutilización de augas grises do baño

Esquema de funcionamento dun sistema de recollida e reutilización de augas grises dun baño

Información sobre os botóns da cisterna do váter

Información sobre o consumo de auga dos botóns da cisterna do váter

Comparativa entre o aforro de auga de dous perlizadores de diferente calidade

Eficiencia enerxética na xestión de augas

Comparación do consumo de auga no baño co uso de mecanismos eficientes. Estudo do sistema de recollida de augas pluviais

Billa termostática

Mestura de forma automática a auga quente e a fría ata obter a temperatura indicada por nós, o que aforra auga e enerxía

Sistema de recollida e reutilización de augas pluviais nunha vivenda

Exemplo dun sistema de recollida e reutilización de augas pluviais nunha vivenda

Sistema de recollida e reutilización de augas grises do baño

Esquema de funcionamento dun sistema de recollida e reutilización de augas grises dun baño

Información sobre os botóns da cisterna do váter

Información sobre o consumo de auga dos botóns da cisterna do váter

Perlizador ou aireador

Dispositivo eficiente que sustitúe aos filtros habituais das billas. Reduce o caudal de auga compensando esta disminución coa adición de aire para manter o confort

Z