Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Sabía vd. que

 • Os residuos plásticos matan máis dun millón de aves mariñas e máis de 100.000 mamíferos mariños e tartarugas cada ano (Ecoinventos.com).
 • No que levamos de ano, de xaneiro a novembro de 2015, a eólica xerou en España o 19,2% da produción eléctrica, a termosolar o 2,2% e a enerxía solar fotovoltaica o 3,2% (REVE).
 • O lixo producido en España nun ano equivale ao tamaño do pico Mulhacen (PLASLIVE).
 • En novembro 2015, a xeración procedente de enerxías renovables representou o 34,4% da produción, ao mesmo tempo que o 52,5% da produción eléctrica deste mes procedeu de tecnoloxías que non emiten CO2 (REVE).
 • A enerxía eólica alcanzou o pasado 21 de novembro ás 4.50 horas un novo récord de cobertura da demanda de electricidade, ao achegar o 70,4% do total, segundo indica Rede Eléctrica de España (REE).
 • Sabías que cada cidadán malgasta 50 litros de auga diarios (Plaslive).
 • Fabricar papel reciclado aforra 3 veces máis enerxía que o papel normal (Costa Tierra Recycling).
 • As enerxías renovables produciron o 34,1% da electricidade consumida en España en outubro 2015 (AEE).
 • A metade da enerxía que consomen as familias españolas destínase a quentar a casa (Gas Natural Fenosa).
 • En outubro 2015, a enerxía eólica xerou o 19,9% da electricidade producida en España, a termosolar o 1,1% e a enerxía solar fotovoltaica o 2,7% (AEE).
 • O lixo que xeras en toda a túa vida equivale a 400 veces o teu peso (Redcicla.com).
 • Sabías que a auga sanitaria supón o 20% do consumo enerxético no fogar (Gas Natural Fenosa).
 • A electricidade que produce un muíño de vento equivale a 1.000 quilos de petróleo (Twenergy).
 • Cada megavatio eólico instalado en España produce un 21,3% máis electricidade que a media europea (AEE).
 • Ao reciclar unha botella de plástico aforramos a enerxía necesaria para manter unha lámpada acendida durante 6 horas (ecointeligencia.com)
 • Cada familia española gasta 1000 litros de auga mensuais no lavado de roupa (ecoestrategia).
 • Unha pila de botón pode contaminar a auga que necesita unha familia en todo un ano (Reciclame).
 • Un só litro de aceite é suficiente para afectar a 1.000 litros de auga (Costa Tierra Recycling).
 • Os buques tiran máis de 450.000 envases de plástico ao mar cada día (PLASLIVE).
 • Producir un litro de auga embotellada xera ata 600 veces máis CO2 que un litro de auga da billa (ecoestrategia).
 • Cada fogar consume unha cantidade de enerxía ao ano equivalente a 1,1 toneladas de petróleo (Renovae.org).
 • A cociña e os seus electrodomésticos supoñen o 26% do gasto enerxético do fogar (Twenergy).
 • Cada cidadán xera unha media de 1,2 kg de residuos domésticos ao día (Redcicla.com)
 • Segundo o LCOE (Custo Normalizado da Enerxía, nas súas siglas en inglés), as enerxías menos custosas son a eólica terrestre e a hidráulica.
 • A enerxía eólica en España exporta tecnoloxías por máis de 1.800 millóns de euros e dá emprego a máis de 27.000 persoas (aee)
 • O lugar habitado máis seco do mundo é Asuán, en Exipto, onde a media anual de chuvias é de 50 mm (Astroseti).
 • Un miligramo de petróleo varia o sabor e olor dun litro de auga potable (ECOTRANSA SAS).
 • En España consúmense 9.000 millóns de litros de gasolina cada ano (Redcicla.com).
 • Utilizar o lavalouza en programa rápido en lugar de fregar a man evita a emisión de 11,76kgCO2/año, o que equivale ao CO2 que se emite nunha viaxe en coche de 62 km (Ministerio de agricultura, alimentación e medioambiente).
 • Por cada tonelada de papel reciclado aforrase unha media de 13 árbores, 50.000 litros de auga e 3 barrís de petróleo (Redcicla.com).

Páxinas