Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Sabía vd. que

 • Sabías que 1.300 millóns de persoas no mundo carecen de subministración eléctrica (Universidade Pontificia de Comillas).
 • As vendas de vehículos eléctricos crecen un 51,5% en 2016 cun total de 4.746 vehículos matriculados (ANFAC).
 • Sabías que as nosas casas consomen a quinta parte de toda a enerxía que se consome en España e a cuarta parte da electricidade (IDAE).
 • De xaneiro a novembro de 2016, a produción eólica alcanzou os 44.615 GWh, cubrindo o 19,9% das necesidades dos españois (REE).
 • A temperatura media do planeta subiu ata os 1,31ºC a finais de 2016 (NASA).
 • As vendas de vehículos eléctricos e híbridos en España rexistraron en novembro de 2016 un incremento do 51,4% cun volume de 577 unidades vendidas (Anfac).
 • A enerxía eólica xerou 3.863 GWh no mes de novembro e cubriu o 18,9% da demanda eléctrica española, situándose como a 2º tecnoloxía do sistema para este mes (REE).
 • Sabías que nun fogar español hai de media 22,8 lámpadas, das cales 8,3 son incandescentes, 7 de baixo consumo, 6,1 halóxenas, 1,3 fluorescentes e 0,01 lámpadas LED (IDAE).
 • Os parques eólicos mariños axudan a crear un hábitat máis diverso e a rexenerar os bancos de peces (aee).
 • Sabías que o consumo medio anual de electricidade nun fogar medio en España é de 3.250 kWh (Sotavento).
 • Actualmente, España conta con máis de 160.000 instalacións de biomasa térmica en funcionamento, o que supón uns 7.275 MWt instalados, e implica un aforro anual de emisións de 3.224.000 toneladas de CO2 (AEBIOM, Asociación Europea de Biomasa).
 • Sabías que por cada pisada que dá unha persoa pode xerar ata 7 watts de potencia (acciona).
 • Os electrodomésticos son os responsables do 55,2% do consumo eléctrico dos fogares españois (Sotavento).
 • Sabías que en España hai máis de 17 millóns de fogares conectados á rede eléctrica (Sotavento).
 • Sabías que se se cumpren os prognósticos de que a poboación mundial chegará a 9.600 millóns de persoas en 2050, necesitariamos un ano de 221 días e 3 planetas Terra para proporcionar os recursos naturais necesarios para sobrevivir (Banco Mundial).
 • Sabías que, actualmente, as enerxías renovables son a fonte de enerxía con maior potencia instalada no mundo (IEA, Axencia Internacional da Enerxía).
 • Sabías que as enerxías renovables produciron o 43,4% da electricidade en España nos 10 primeiros meses do ano 2016 (REVE).
 • No mes de outubro 2016, a xeración eléctrica española procedente das enerxías renovables representou o 25,6% da produción (REVE).
 • Sabías que se necesitan 22 árbores para satisfacer a demanda de osíxeno dunha persoa diariamente (Terra Sana).
 • A enerxía eólica dá emprego a máis de 20.000 persoas só en España (aee).
 • Sabías que a pobreza enerxética afecta a 3.900 millóns de persoas en todo o mundo (Universidade Pontificia de Comillas).
 • As tecnoloxías renovables en España impediron a emisión á atmósfera de 55.141.676 toneladas de CO2 en 2015, o que permitiu aforrar pagos en concepto de dereitos de emisión por valor de 423 millóns de euros (APPA).
 • Sabías que Castela e León e Extremadura foron as únicas comunidades cuxa produción de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables superou a súa demanda durante 2015 (REE, Rede Eléctrica Española).
 • Sabías que descargar 1 GB de datos da internet require 200 litros de auga (Imperial College de Londres).
 • Sabías que en cada uso da lavadora doméstica despréndense máis de 700.000 microplásticos ao medio ambiente (Universidade de Plymouth).
 • Castela León, Castela a Mancha e Andalucía son as comunidades autónomas con máis potencia instalada en España (aee).
 • O 92% da poboación mundial vive en lugares onde os niveis de calidade do aire exceden os límites fixados pola OMS, o que provoca 6,5 millóns de mortes ao ano (OMS).
 • No ano 2015, a xeración con enerxías renovables en España (eléctrica, térmica e biocarburantes) evitou a importación de 19.925.281 toneladas equivalentes de petróleo (tep), cun aforro equivalente de 6.866 millóns de euros (APPA).
 • Sabías que 48 persoas en metro contaminan o mesmo CO2 que unha soa en 4x4 (Ministerio de Medio Ambiente Chile).
 • O custo da contaminación atmosférica en España equivale a 3,5% do PIB e é o causante da morte de 5,5 millóns de persoas no ano 2013, segundo un informe do Banco Mundial (BM) e o Instituto de Medicións e Avaliacións de Saúde (IMHE).

Páxinas