Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Sabía vd. que

 • A nivel europeo, ao redor do 40% da poboación está exposta a niveis de ruído por culpa do tráfico superiores aos 55 dB (DKV-GAES).
 • Sabías que o primeiro aeroxerador offshore instalouse en 1991 e tiña apenas unha torre de 35 metros, un diámetro de rotor tamén de 35 metros e unha potencia nominal de 0,45MW (DONG Energy UK).
 • O 70,3% da produción eléctrica do mes de marzo de 2017 procedeu de tecnoloxías que non emiten CO2 (reve).
 • As vendas de vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron un total de 13.953 unidades no primeiro trimestre do ano 2017 (Anfac).
 • Sabías que España foi o 3 país do mundo no ránking de exportacións netas de tecnoloxía eólica no ano 2016 (aee).
 • En marzo de 2017, as enerxías renovables achegaron o 43,9% da electricidade en España, corresponden á eólica o 23,9%, o 1,7% á termosolar e o 3,4% á fotovoltaica (reve).
 • Sabías que se se extinguisen as abellas desaparecerían da Terra máis de 20.000 especies (Ecological Galicia).
 • A pegada hídrica da poboación española é 2.325 metros cúbicos por ano per capita. Ao redor do 36% desta pegada hídrica orixínase fóra de España (Water Footprint).
 • A industria eólica española fabricou o 12% dos aeroxeradores e compoñentes instalados no mundo (aee).
 • As vendas de vehículos eléctricos rexistraron 380 unidades no mes de febreiro de 2017, cun incremento do 49,6% fronte a ese mesmo mes do ano anterior (Anfac).
 • A industria eólica española é un referente mundial. En España hai 195 fábricas en 12 das 17 CCAA (aee).
 • No primeiro bimestre do ano, as vendas de vehículos eléctricos rexistraron 651 unidades (Anfac).
 • As matriculacións de vehículos híbridos no mes de febreiro alcanzaron as 3.947 unidades, o que supón un crecemento de case o 89,4% con respecto ao mesmo período do ano pasado (Anfac).
 • A enerxía eólica foi a tecnoloxía que máis electricidade achegou ao mix eléctrico español no mes de febreiro 2017 cun 24,8% (REE).
 • Sabías que unha pila tarda máis de 1.000 anos en desaparecer (Natural Medio Ambiental).
 • No mes de febreiro de 2017, a xeración eléctrica procedente de fontes de enerxía renovables representou o 39% da produción (REE).
 • Sabías que a enerxía que se aforraría reciclando o plástico dun iogur sería suficiente para manter acendida unha lámpada durante 1 hora (Twenergy).
 • Os vertedoiros españois emiten 11 millóns de toneladas de CO2 anuais (AEVERSU).
 • No mes de xaneiro as enerxías renovables produciron o 32,7% da demanda eléctrica en España. A eólica o 20,1%, a fotovoltaica o 1,8% e a termosolar o 0,6% (REE).
 • No ano 2016, a eólica cubriu o 10,4% da demanda eléctrica europea (WindEurope).
 • Durante o ano 2016 puxéronse en servizo 541km de liñas eléctricas no sistema peninsular, a que sitúa o total da rede peninsular de transporte ao finalizar o ano en 40.647km de circuíto (REE).
 • No ano 2016, instaláronse en Europa 12.500 novos MW eólicos, o que supón unha potencia total instalada de 153.100 MW (WindEurope).
 • O 54,6% da xeración eléctrica de xaneiro de 2017 procedeu de tecnoloxías que non emiten CO2 e o 32,7% produciuse a partir de fontes renovables (REE).
 • Sabías que os aparellos en "stand by" supoñen o 2,2% do consumo enerxético total dun fogar (IDAE).
 • As enerxías renovables xeraron o 40,8% da electricidade en España en 2016, sendo a eólica a 2º fonte de maior xeración, por detrás da nuclear (REE).
 • O continente europeo instalou 1.558 MW de eólica mariña en 2016 e alcalnzó unha potencia total acumulada de 12.631 MW (WindEurope).
 • España é o país Europeo con máis risco de desertificación alcanzando esta xa o 20% do territorio (CSIC, Centro Superior de Investigacións Científicas).
 • O 6 de setembro ás 13:32h rexistrar o máximo consumo de electricidade en España durante o ano 2016, cun total de 40.489 MW (REE).
 • O mundo tira oito millóns de toneladas de plástico ao mar cada ano (O País).
 • Sabías que a potencia eléctrica instalada en España a finais de 2016 é de 105.308 MW (REE).

Páxinas