Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Enxeños Eólicos e Hidráulicos

Carácter: 

Temporal.

Período de Exposición: 

Ano 2003.

Autor/a: 

Adepro e Sotavento Galicia, S.A.

Obxectivo: 

Dar a coñecer, de forma sinxela, o funcionamento de centrais de produción eléctrica de gran complexidade.

Breve Descrición: 

Formada por un túnel de vento, un pequeno aeroxerador, turbinas hidráulicas, pilas de combustible e outros exemplos de xeración e acumulación eléctrica. As maquetas, de pequenas dimensións, exemplificaban á perfección o complexo proceso de xeración eléctrica mediante o vento e a auga.

Enxeños eólicos e hidráulicos