Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Desenvolvemento Soste… Que?

Carácter: 

Temporal.

Período de Exposición: 

Do 24 de febreiro ao 5 de abril de 2010, con motivo do Día Mundial da Terra.

Autor/a: 

Ministerio de Medio Ambiente.

Obxectivo: 

Cuestionar as ideas preconcibidas sobre medioambiente e desenvolvemento, sensibilizar sobre a importancia dos recursos naturais dos que dispoñemos, promover hábitos e comportamentos responsables co consumo racional da auga e coñecer as distintas fontes de enerxía renovables.

Breve Descrición: 

8 paneis condúcennos por un camiño no que se prima o uso de enerxías limpas, o consumo responsable, a redución dos residuos, o reciclado, o comercio xusto e solidario, unha agricultura máis acorde co medio, o respecto a outras culturas,...

Desenvolvemento Soste… Que?