Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

A Enerxía Móvenos

Carácter: 

Temporal.

Período de Exposición: 

Dende o 14 de febreiro ata o 21 de marzo de 2013.

Autor/a: 

Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Obxectivo: 

Ofrecer ao visitante unha perspectiva global sobre a situación enerxética mundial e as novas tecnoloxías que se están a investigar para conseguir unha electricidade e un transporte máis limpos.

Breve Descrición: 

A través de 20 paneis danse a coñecer diferentes modos de produción de enerxía como a enerxía atómica de fusión, solar térmica de concentración, cela de combustible, etc. Tamén se fai fincapé na situación enerxética concreta de España e inclúe consellos e medidas que se poden levar a cabo para contribuír ao cambio de modelo enerxético.

A Enerxía móvenos